9-й клас.Мова.9-й клас

(70 годин — 2 години на тиждень)

За програмою: Шелехова Г. Т., Тихоша В. І, Корольчук А. М., Новосьолова В. І, Остаф Я. 1. Українська мова. 5—12 класи / За ред, Л. В. Скуратівського. — К.: Ірпінь: Перун, 2005 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585).

 

Фронтальні види контрольних робіт

 

Форми контролю

І семестр

II семестр

Перевірка мовної теми

2

2

Правопис. Диктант

1

1

Аудіювання

1

Читання мовчки

1

Письмо. Переказ

1

1

Твір

1

1

 

 

І семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

 

№ з/п

Зміст програмового матеріалу

Дата

Примітки

33

Складнопідрядні речення з кількома підрядними.

 

 

 

34

Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними.

 

 

35

РМ№8. Доповідь на основі двох-трьох джерел на суспільну тему в публіцистичному стилі.

 

 

Безсполучникове складне речення

36

РМ№9. Виразне читання тексту художнього стилю. Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю за складним планом.

 

 

Запис у журналі: Читання вголос

37

Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між

Частинами безсполучникового складного речення.

 

 

38

Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні.

 

 

 

39

Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні.

 

 

 

40

РМ№10. Ділові папери. Заява. Автобіографія. Резюме.

 

 

 

41

Двокрапка у безсполучниковому складному реченні.

 

 

 

42

Двокрапка у безсполучниковому складному реченні.

 

 

 

43

РМ№11. Усний стислий переказ публіцистичного стилю за складним планом.

 

 

Запис у журналі: Усний переказ

44

Тире у безсполучниковому складному реченні.

 

 

 

45

Тире у безсполучниковому складному реченні.

 

 

 

46

Синонімія складних речень із сполучниками, без сполучників і

простих речень.

 

 

47

РМ№12. Письмовий вибірковий переказ тексту художнього стилю (на основі кількох джерел) за складним планом.

 

 

Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку

48

Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.

 

 

49

Аналіз переказу. Складні речення з різними видами зв’язку.

 

 

 

50

РМ№13. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням за складним планом.

 

 

 

51

РМ№14. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням за складним планом.

 

 

52

Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку.

 

 

 

53

Аналіз контрольного переказу. Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку.

 

 

54

Використання складних речень із різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку в текстах різних стилів.

 

 

55

Контрольна робота№3. Безсполучникове речення. Складні речення з різними видами зв’язку (тестування).

 

 

Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності

56

Текст і основні ознаки його. Будова тексту.

 

 

 

57

РМ№15. Контрольний твір

 

 

 

58

РМ№16. Контрольний твір

 

 

 

59

Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці.

 

 

 

60

Аналіз контрольного твору. Види й засоби міжфразового зв’язку.

 

 

61

Актуальне членування речення у висловлюванні: відоме й нове

 

 

62

Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.

 

 

63

Контрольний диктант. Контрольне аудіювання

 

 

 

 

Запис у журналі: Аудіювання

 

 

64

Аналіз контрольного диктанту. Повторення вивчених пунктограм у простому і складному реченнях.

 

 

65

Контрольна робота№4. Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності (тестування).

 

 

Повторення і систематизація вивченого

66

Слово як предмет вивчення.

 

 

67

Повторення основних орфограм.

 

 

68

Порядок слів у реченні.

 

 

69

Основні пунктограми у складному реченні.

 

 

70

Підсумково-узагальнювальний урок.

 

 

 

 

 

Posted in Без рубрики

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *